ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

1988 – 1992

ໃນໄລຍະນີ້,  ພັກ – ລັດ  ໄດ້ມີແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານ  ຢ່າງຖຶກຕ້ອງ  ສອດຄ່ອງ  ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນເສດຖະກິດຂອງຊາດ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຊາ,  ດັ່ງນັ້ນ , ຍ້ອນຄວາມສະດຸງໄວຂອງພັກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັດສີນໃຈສູງ  ຕໍ່ກັບແນວທາງປ່ຽນແປງເສດຖະກິດຢ່າງຮອບດ້ານ   ແຕ່ມີຫຼັກການ.   ເປັນຕົ້ໄດ້ຫັນເອົາເສດຖະກິດຫລາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດ , ການຜະລິດມີການໄລລຽງ , ຍົກເລິກການມອບເໝົາເກື້ອກຸນ  ແລະ  ອະນຸຍາດໃຫ້ຕ່າງຊາດມາລົງທຶນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວ  ແລະ ເຂັ້ມແຂງໄປຕາມທິດແນວທາງປຽ່ນແປງໃໝ່ຂອງພັກເທື່ອລະກ້າວ, ສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນການນຳໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທ່າອ່ຽງການພົວພັນຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ – ການຄ້າ , ການລົງທຶນຂອງພາກພຶ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ແລະທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ.  ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການກະກຽມກໍາລັງທາງດ້ານວັດຖຸປັດໃຈເພື່ອກ້າວເຂົ້າສັດຕະວັດທີ  21 ,  ສະພາກາແດງກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງປ່ຽນແປງໄປຕາມແນວທາງຂອງພັກ.

  1. 22 ສິງຫາ 1988 ໄດ້ມີດໍາລັດເລກທີ 91/ປສລ, ເພື່ອ    ຍົກຍ້າຍ  ດຣ.  ຄໍາລຽງ  ພົນເສນາ  ວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ແລະ  ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄປເປັນ ປະທານ  ສະພາກາແດງ  ແລະ  ອະນາໄມແຫ່ງຊາດ  ( 22  ສິງຫາ  1988  ຮອດວັນທີ  4  ເມສາ  1992 ).
  2. ວັນທີ 28 ທັນວາ 1989   ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ  ຂອງປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ, ເລກທີ 98 / ປສລ, ໃຫ້  ທ່ານ ດຣ. ຄໍາລຽງ ພົນເສນາ   ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສະຫວັດດີການສັງຄົມ   ແລະ  ນັກຮົບເກົ່າ, ຊຶ່ງມີສະພາກາແດງຂຶ້ນຢູ່ນຳ.
  3. ແຕ່ດ້ານວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ ແລະ ການລາຍງາຍສ່ອງແສງແມ່ນສັງກັດຢູ່ກະຊວງຢູ່ກະຊວງແຮງງານສະຫວັດດີການສັງສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນເອກະລາດແຕ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານ
  4. ວັນທີ 2 / 4 / 1992 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບູລະນະໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການບັນຈຸສັບຊ້ອນວຽກງານຈຳນວນໜຶ່ງໃນບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງສູນກາງ. ເລກທີ 06/ກມສພ ລົງວັນທີ  04 / 04 / 1992 ໃນຂໍ້ທີ  6 , ໄດ້ຂຽນວ່າ : ອົງການ ສະພາກາແດງລາວ ໃຫ້ແຍກອອກຈາກກະຊວງສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ຈັດຕັ້ງເປັນອົງການສັງຄົມທີ່ເປັນເອກະລາດ  ແຕ່ຢູ່ໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກມີໜ້າທີ່ພົວພັນກັບ ອົງການກາແດງສາກົນ.