ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

2012 – 2016

ໃນວັນທີ  11  /  6  /  2012  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກດໍາລັດ ,  ເລກທີ  235  /  ນຍ  ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ  ເລົາລີ  ໄຟເພັງຢົວ  ປະທານອົງການກາແດງຄົນໃຫມ່ ເພື່ອສືບຕໍ່ປ່ຽນແທນ   ທ່ານ  ດຣ .  ສນີວຸຣັຊ   ສຣະມານີ   ເນື່ອງທ່ານກະສຽນອອກພັກຜ່ອນບໍານານ

ໃນເວລານີ້  ທ່ານ  ເລົາລີ  ໄຟເພັງຢົວ  ປະທານອົງການກາແດງຄົນໃໝ່ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ບັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ , ເປັນຕົ້ນແມ່ນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ  IX  ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃນການຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ຜັນຂະຫຍາຍເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນ  4  ບຸກທະລຸໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຕາມ.   ນອກຈາກນັ້ນ ,  ຍັງໄດ້ປັບປຸງ  ລະບຽບ  ຫຼັກການ ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກາແດງ

ອົງການກາແດງແດງ   ໄດ້ໄປສັງກັດຢູ່ຫ້ອງວາການລັດຖະບານ  ທາງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ  ແລະ  ການລາຍງານ ຄື: ອອກດຳລັດ 138 / ລບ , ລົງວັນທີ 13  / 5 /  2013 ນອກຈາກນັ້ນ,  ຍັງໄດ້ຍົກຍາຍສັບຊອນພະນະງານໃຫ້ຖຶກຕ້ອງແທດເໜາະກັບຂະແໜງການຕ່າງໆຄື້:

 • ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຮອງປະທານ ທັງສອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີເລຂາທີ່ການຄືແຕ່ກ່ອນ
 • ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນກາສາຂາແດງແຂວງ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າ:  ອົງການກາແດງແຂວງ  ສື່ບຕໍ່ຂະຫຍາຍ  ກາແດງເມືອງ  ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ  ເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງແລະມີປະສິດຕິພາບ
 • ໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ອົງການກາແດງລາວ  ແລະ  ກາແດງ ສສວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດໃນການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອເຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ
 • ດ້ານໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງປະກອບມີ:
 1. ປະທານ
 2. ຮອງປະທານ 2 ທ່ານ
 3. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
 • ໜ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກເປັນເສນາທິການໃຫ້ອົງການກາແດງລາວປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1  ຫ້ອງການ

 • ສູນບໍລິຈາກເລືອດ
 • ກອງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມໜ້າທີ່ພະລະບົດບາດຂອງກາແດງຄື:
 • ກອງສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
 • ກອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ
 • ກອງໂຄສະນາແລະຂົນຂວາຍການກຸສົນ