ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົ່າທຸກເບື້ອງຕົ້ນ

 

* ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ

ແມ່ນການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ຖຸ ແລະ ຈິດ​ໃຈ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ,  ລວມ​ທັງ ການໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດ.

 

* ເປົ້າ​ໝາຍຂອງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ

ແມ່ນຜູ້​ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ຜູ້ທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ປ່ຽວພອຍ, ດ້ອຍໂອກາດ, ກຳ​ພ້າ, ກຳ​ພອຍ, ຄົນ​ພິ​ການ ແລະ ຜູ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

 

 

 


 

 

ກອງປະຊຸມ
ຖານຂໍ້ມູນອາສາສະໝັກອົງການກາແດງລາວ
Facebook ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ
Facebook ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ
ລົງທະບຽນ ອາສາສະໝັກ ບໍລິຈາກເລືອດ
ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ