ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ການສະໜອງເລືອດທີ່ປອດໄພ

 

* ການປຸກ​ລະ​ດົມ​ຂົນ​ຂວາຍ ບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ການສະໜອງເລືອດ​ທີ່ປອດໄພ

ແມ່ນ ​​ຂະ​ບວນການ ຈັດ​ຫາ​ຜູ້ບໍລິຈາກ​ເລືອດ​ແບບ​ສະໝັກ​ໃຈ, ຮັບການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ, ກວດກາວິເຄາະ​ເລືອດ, ​ເກັບ​ຮັກສາ, ຄຸ້ມ​ຄອງຄຸນ​ນະພາ​ບ ແລະ ການ​ສະ​ໜອງ​ເລືອດ​​ໃຫ້ພຽງ​ພໍ, ປອດ​ໄພ ແລະ ທັນ​ເວ​ລາ.

 

 


 

 

ກອງປະຊຸມ
ຖານຂໍ້ມູນອາສາສະໝັກອົງການກາແດງລາວ
Facebook ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ
Facebook ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ
ລົງທະບຽນ ອາສາສະໝັກ ບໍລິຈາກເລືອດ
ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ