ການສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງ

 

 

* ການສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງ

ແມ່ນການເປັນສື່ກາງໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນຫາ ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກໄພພິບັດ, ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການອົບພະຍົບ, ສົງຄາມ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຮູ້ຂ່າວຄາວ ຫຼື ກັບມາຢູ່ຮ່ວມກັນອີກ.

 

 

ລິ້ງ

https://www.facebook.com/LaoRedCrossSociety/videos/2841861349435592/?locale=th_TH

 

 

 

 

 

 


 

 

ກອງປະຊຸມ
ຖານຂໍ້ມູນອາສາສະໝັກອົງການກາແດງລາວ
Facebook ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ
Facebook ສະຖາບັນເລືອດແຫ່ງຊາດ
ລົງທະບຽນ ອາສາສະໝັກ ບໍລິຈາກເລືອດ
ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ